Kurullar

Başkan
Figen Özgür
Servet Doğan(Eş Başkan)

Genel Sekreter
Müge Aksu

Sayman
Ayşe Tuba Altuğ

Üyeler
Yağmur Aydın
Zekeriya Tosun
Maviş Emel Kulak Kayıkçı