Genel Bilgiler

Kongre Tarihleri
14 – 17 Kasım 2019

Kongre Dili
Kongre bilimsel dili Türkçe olacaktır.

Kredilendirme
Tüm oturumlar, Türk Tabibler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Yaka Kartı
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.

Katılım Belgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri  17 Kasım 2019 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır.  Bu tarihten önce ayrılacakların, adreslerini mutlaka danışma masalarına bildirmeleri veya bir başkasının alabilmesi için yazılı yetki vermesi rica olunur.

Davet Mektubu / İzin Yazısı
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları Kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.