Bildiri Gönderimi

Bildiri özeti son gönderim tarihi 25 Ekim 2019’dur. 

6. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi bildiri gönderimlerinin word dosyası olarak [email protected] adresine gönderilmelidir. Başka bir e-mail adresine gönderilen bildiriler ile faks veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. 

Bildiriler SÖZEL SUNUM ve POSTER kategorilerinde kabul edilecektir.

Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

  • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
  • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır.
  • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri açık şekilde yazılmalıdır. İletişim için posta adresi, telefon numaraları eklenmelidir.
  • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
  • Gereç ve yöntem bölümünde, metot iyi belirtilmeli, materyal seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli ortalamalar verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir.
  • Bulgular bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmeli, istatistiksel değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
  • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
  •  Sunum özetleri, başlık hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.
Posterler 50x70 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Programda gösterilen aralarda poster tartışmaları yapılacaktır. Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişileri posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.

Değerlendirmeler araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir.

Kabul veya red yanıtları 28 Ekim 2019 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.